2014. gada DK lēmumi
 LFF DK 19. marta sēdes lēmumi
 LFF DK 25.marta sēdes lēmumi
 LFF DK 1. aprīļa sēdes lēmumi
 LFF DK 8. aprīļa sēdes lēmumi
 LFF DK 11. aprīļa sēdes lēmumi
 LFF DK 15. aprīļa sēdes lēmumi
 LFF DK 24. aprīļa sēdes lēmumi
 LFF DK 29. aprīļa sēdes lēmumi
 LFF DK 02. maija sēdes lēmumi
 LFF DK 07. maija sēdes lēmumi
 LFF DK 11. maija sēdes lēmumi
 LFF DK 15. maija sēdes lēmumi
 LFF DK 20. maija sēdes lēmumi
 LFF DK 27. maija sēdes lēmumi
 LFF DK 3.jūnija sēdes lēmumi
 LFF DK 9.jūnija sēdes lēmumi
 LFF DK 13.jūnija sēdes lēmumi
 LFF DK 17.jūnija sēdes lēmumi
 LFF DK 20.jūnija sēdes lēmumi
 LFF DK 24.jūnija sēdes lēmumi
 LFF DK 27.jūnija sēdes lēmumi
 LFF DK 01.jūlija sēdes lēmumi
 LFF DK 09.jūlija sēdes lēmumi
 LFF DK 15.jūlija sēdes lēmumi
 LFF DK 22.jūlija sēdes lēmumi
 LFF DK 25.jūlija sēdes lēmumi
 LFF DK 30.jūlija sēdes lēmumi
 LFF DK 05.augusta sēdes lēmumi
 LFF DK 12.augusta sēdes lēmumi
 LFF DK 15.augusta sēdes lēmumi
 LFF DK 19.augusta sēdes lēmumi
 LFF DK 25.augusta sēdes lēmumi
 LFF DK 2.septembra sēdes lēmumi
 LFF DK 9.septembra sēdes lēmumi
 LFF DK 16.septembra sēdes lēmumi
 LFF DK 23.septembra sēdes lēmumi
 LFF DK 25.septembra sēdes lēmumi
 LFF DK 02.oktobra sēdes lēmumi
LFF DK 20. maija sēdes lēmumi

2014.g. 20.maijs,
Rīga

LFF DK sēdes protokols Nr. 2014/13

Piedalās: V. Liholajs, S.Zaikins, J.Voitkovs
Protokolē: A.Saļņikovs

1. Par spēlētāju diskvalifikācijām
Iepazīstoties ar spēles protokoliem, inspektoru un delegātu ziņojumiem,
DK nolemj diskvalificēt:

Edgars Vardanjans /FS METTA/LU/ – uz 1 spēli (nepiedalās nākamajā Virslīgas čempionāta spēlē) (D.R. p.13);

Tornike Tarkhnishvili
/FK Ventspils/ uz 1 spēli (nepiedalās nākamajā Virslīgas čempionāta spēlē) (D.R. p.13);

Anatolijs Istrankins
/Rēzeknes BJSS/ - uz 1 spēli (nepiedalās nākamajā 1.līgas čempionāta spēlē) (D.R. p.13);

Gatis Štrauss /SFK United/ - uz 1 spēli (nepiedalās nākamajā 1.līgas čempionāta spēlē) (D.R. p.p.13);

Andrejs Demčuks
/SFK United/ - uz 3 spēlēm + 170 EUR naudas sods (nepiedalās nākamajās trīs 1.līgas čempionāta spēlēs) (D.R. p.p.20.4);

Kristaps Neilands /JFK Saldus/ - uz 1 spēli (nepiedalās nākamajā 1.līgas čempionāta spēlē) (D.R. p.p.20.1);

Atis Kovaļovs
/FK Tukums-2000/ - uz 1 spēli (nepiedalās nākamajā 1.līgas čempionāta spēlē) (D.R. p.13).

2. Par sodiem
Iepazīstoties ar spēļu protokoliem, inspektoru un delegātu ziņojumiem,
DK nolemj sodīt:

JFK Saldus – 140 EUR (D.R.p.p.7.2.13);

FK Tukums 2000/TSS – 140 EUR (D.R.p.p.7.2.13);

FK Daugava Rīga – 100 EUR (D.R.p.p.7.1.8);

Salaspils – 50 EUR (D.R.p.p.7.1.2, D.R. 1.4);

FC Daugava-2 – 100 EUR (D.R.p.p.7.1.9, 7.1.11 un D.R.1.4);

FK Spartaks-2 – 50 EUR (D.R.p.p.7.1.2 un D.R.1.4.).

DK nolemj brīdināt:

AFA Olaine – par 2014.gada 1.līgas čempionāta reglamenta p.7.7, p.7.8 un p.9.5. pārkāpumu;

SFK United – par savlaicīgu neierašanos uz spēles sākumu un spēles 2.puslaiku š.g. 17.maija spēlē Salaspils – SFK United.

3. Par š.g. 14.maija LFF Spēlētāju statusa un pāreju komisijas (LFF SSPK) iesniegumu
Iepazīstoties ar LFF SSPK š.g. 14.maija vēstules saturu, kā arī lēmumiem, kuri paredz futbola klubiem Skonto FC un FC Jūrmala izpildīt finansiālās saistības pret spēlētājiem, pamatojoties uz noslēgtajiem darba līgumiem,
DK konstatēja, ka minētie lēmumi no Skonto FC un FC Jūrmala puses netika izpildīti noteiktajos termiņos,

DK nolemj:

1) noteikt futbola klubiem Skonto FC un FC Jūrmala galīgo termiņu līdz 2014.gada 30.maijam un uzlikt par pienākumu iesniegt LFF dokumentus, kas apstiprina lēmumu izpildi.

2) gadījumā, ja līdz iepriekšminētajam termiņam saistības netiek izpildītas, abiem futbola klubiem stājas spēkā aizliegums reģistrēt jaunus spēlētājus (D.R. p.1.6.f) ). Minētais aizliegums darbojas no 2014.gada 31.maija līdz LFF SSPK lēmumu izpildei.

4. Par FK Spartaks š.g. 19.maija vēstuli
Iepazīstoties ar FK Spartaks š.g. 19.maija vēstuli par 2014.gada Virslīgas čempionāta š.g. 18.maija spēles FK Spartaks – FK Jelgava pārcelšanas pamatojumu, tehniskā zaudējuma piešķiršanu FK Jelgava sakarā ar neierašanos uz spēli, atbildīgo personu sodīšanu no sacensību organizatoru puses, kā arī pienākumu uzlikšanu vainīgajai pusei segt zaudējumus futbola klubam FK Spartaks,

DK konstatēja:

1) minētā spēle tika pārcelta, pamatojoties uz š.g. 16.maija Virslīgas čempionāta Organizācijas komitejas (Orgkomitejas) ārkārtas sēdes lēmumu;

2) LFF Disciplinārais reglaments neparedz Orgkomitejas lēmumu atcelšanu vai grozīšanu;

3) Orgkomiteja nav pakļauta LFF Disciplinārajam reglamentam saskaņā ar LFF Disciplinārā reglamenta. p.3), līdz ar to LFF DK neizskata sekas, kas radušās Orgkomitejas lēmumu rezultātā;

DK nolemj:

Nav pamata apmierināt FK Spartaks š.g. 19.maija vēstulē minētos lūgumus.


LFF DK priekšsēdētājs V. Liholajs
Protokolēja A. Saļņikovs