Treneru licencēšana
 PRO-UEFA licence
 A-UEFA licence
 B-UEFA licence
 C-LFF licence
 Resertifikācija
2012./2013.gads
 Studentu saraksts
 Sesija 1 - 12.-16.11.2012. Rīga, OSC
 Sesija 2 - 27.-30.11.2012. Rīga, OSC
 Sesija 3 - 12.-16.12.2013. Rīga, OSC
 Sesija 4 - 29.-01.02.2013. Rīga, OSC
 Sessija 5 - laiks tiks precizēts
LFF Treneru licencēšana | A UEFA licence

A-UEFA licence tiek izsniegta pēc LFF komisijas, kas atbild par treneru kvalifikācijas paaugstināšanu, lēmuma. To var iegūt pretendenti, kuriem ir B-UEFA licence un vismaz 2 gadu trenera darba stāžs ar konkrēto licenci (ja ir augstākā sporta – pedagoģiskā izglītība, tad trenera darba stāžam jābūt vismaz gadam), kā arī, kuri ir izgājuši Latvijas Futbola federācijas rīkotos A-UEFA kategorijas treneru kursus un veiksmīgi nokārtojuši kvalifikācijas eksāmenu.

Licence tiek izdota uz 3 gadiem. Pēc licences termiņa beigām tā tiek pagarināta apstiprinot kvalifikāciju.

A-UEFA licence
2012./2013.gads
A-UEFA licence tiek izsniegta pēc LFF komisijas, kas atbild par treneru kvalifikācijas paaugstināšanu, lēmuma. To var iegūt pretendenti, kuriem ir B-UEFA licence un vismaz 2 gadu trenera darba stāžs ar konkrēto licenci (ja ir augstākā sporta – pedagoģiskā izglītība, tad trenera darba stāžam jābūt vismaz gadam), kā arī, kuri ir izgājuši Latvijas Futbola federācijas rīkotos A-UEFA kategorijas treneru kursus un veiksmīgi nokārtojuši kvalifikācijas eksāmenu. Licence tiek izdota uz 3 gadiem. Pēc licences termiņa beigām tā tiek pagarināta apstiprinot kvalifikāciju.
Prasības A-UEFA trenera licences īpašniekiem
1. Profesionālās kompetences

· Prast rīkoties ar datu bāzes informāciju, kas nepieciešama jebkuras kategorijas trenerim un mācēt izmantot to noteiktos apstākļos.
· Nepārtraukti paaugstināt savu profesionālo zināšanu līmeni caur specializēto izdevumu, žurnālu un informācijas no interneta izpēti, kā arī prast to pielietot praktiskā darbībā.
· Zināt, kā minimums vismaz vienu valodu (angļu, vācu, franču), un prast strādāt ar datoru.
· Pētīt zinātnisko literatūru, kas ļauj dziļāk saprast visus futbolista sagatavošanas aspektus.
· Izmantot mūsdienu sistēmas treniņos un spēlēs, kas ļauj efektīvāk izmantot komandas un katra futbolista stiprās puses.
· Mācēt izmantot dažādas taktiskās sistēmas atkarībā no pretinieka un uzstādītajiem uzdevumiem.
· Kā otrajam vai vārtsargu trenerim, mācēt sniegt kvalificētu un efektīvu palīdzību treniņprocesa organizēšanā, kā arī būt gatavam konstruktīvai sadarbībai kā trenera palīgam.

2. Vadītāja spējas

· Kā galvenajam trenerim, augstā līmenī organizēt personāla darbu, bet kā palīgam būt vienmēr gatavam sniegt kvalificētu palīdzību. Lai efektīgi realizētu uzstādītos mērķus un uzdevumus visiem kolektīva locekļiem nepieciešams strādāt harmonijā ar skolas vai kluba vadību.
· Pierādīt efektivitāti kolektīvās darbībās, ieviest piemērotas sankcijas, neskatoties uz vecumu un nopelniem.
· Zināt par problēmām, kas radušās klubā, arī finansiālā jomā.

3. Cilvēciskās īpašības un uzvedības īpatnības

· Vienmēr būt par piemēru saviem spēlētājiem (korekts, godīgs, kārtīgs, taisnīgs, mērķtiecīgs utt.).

4. Komunikabilitāte

· Uzturēt labas attiecības ar visiem kolektīva locekļiem.
· Prast kontaktēties ar presi, sniegt intervijas.
· Uzturēt kontaktus ar visiem, kas ir iesaistīti futbola attīstībā, tai skaitā palīdzēt veicināt progresīvas idejas.
· Palīdzēt jaunajiem treneriem un praktikantiem, kuri strādā bērnu – jauniešu futbolā, un kuriem ir nepieciešama tehniskā palīdzība, kā arī piedalīties LFF pārraudzībā esošajās apmaiņas programmās.

5. Jābūt labam stratēģim

· Jāprot noteikt savas komandas un pretinieku stiprās un vājās puses. Jāmāk atrast piemēroti veidi grūtību pārvarēšanai.
· Kad ir nepieciešams, tad ātri jāmaina spēles taktiskā shēma, lai sagādātu pretiniekam jaunas problēmas.

Darboties kā novatoram visā, kas saistīts ar komandas pārmaiņām, izslēdzot monotoniju, stagnāciju un banalitāti.
  Vispārējā informācija
  PRO-UEFA licence
  LFF Treneru reģistrs
  Treneru izglītības kursi
  Treneru licencēšana
  Metodiskie materiāli
  "TactX" - UEFA apmācības programma futbola treneriem
  UEFA Training ground
  LFF Dokumenti
  LFF Treneru Ētikas kodekss
  Latvijas futbola treneru asociācija (LFTA)
Latvijas Reitingi
Copyright Latvian Football Federation. All rights reserved.
Address: Grostonas 6B, Riga, LV-1013 / Tel: +371 67292988 / Fax: +371 67315604 / Email: futbols@lff.lv

Web administrator
Created by 2GDizains

SiteSupra® v.3.1 Trial Version
refresh delayed for 3 seconds