Treneru licencēšana
 PRO-UEFA licence
 A-UEFA licence
 B-UEFA licence
 C-LFF licence
 Resertifikācija
LFF Treneru licencēšana | B-UEFA licence

B-UEFA licence tiek izsniegta pēc LFF komisijas, kas atbild par treneru kvalifikācijas paaugstināšanu, lēmuma. To var iegūt pretendenti, kuriem ir C-LFF licence un vismaz 2 gadu trenera darba stāžs ar konkrēto licenci (ja ir augstākā sporta – pedagoģiskā izglītība, tad trenera darba stāžam jābūt vismaz gadam), kā arī, kuri ir izgājuši Latvijas Futbola federācijas rīkotos B-UEFA kategorijas treneru kursus un veiksmīgi nokārtojuši kvalifikācijas eksāmenu.

Licence tiek izdota uz 3 gadiem. Pēc licences termiņa beigām tā tiek pagarināta apstiprinot kvalifikāciju.

B-UEFA licence
2013.gads
Latvijas Futbola federācijas (LFF) Izglītības daļa informē visus C-LFF trenerus par iespēju paaugstināt savu kvalifikāciju B-UEFA kursos, kuri uzsāksies jau 26.februārī. Lai pieteiktos kursiem treneriem nepieciešams izpildīt visas uzņemšanas prasības, kā arī līdz 8.februārim nodrošināt visus uzņemšanai nepieciešamos dokumentus, atnesot tos uz LFF biroju 209.kabinetu Grostonas ielā 6b, Rīgā.
Prasības B-UEFA trenera licences īpašniekiem
1. Profesionālās kompetences

· Pārvaldīt galvenos futbola tehnikas un taktikas paņēmienus un prasmīgi demonstrēt tos apmācāmajiem.
· Pārvaldīt elementāras zināšanas bērnu fizioloģijā.
· Zināt pamata principus futbola treniņa uzbūvē.
· Pārzināt galvenos pedagoģijas principus, kas nepieciešami darbā ar bērniem.

2. Menedžera dotības

· Organizēt un ieinteresēt apmācāmos.
· Zināt galvenos kluba uzbūves principus.
· Piesaistīt sponsorus sava kluba sistēmai.
· Nodrošināt spēlētāja karjeras tālāku izaugsmi.
· Organizēt bērniem drošu treniņprocesu un atpūtu jebkādos apstākļos.
· Sadalīt tehniskā personāla pienākumus futbola komandā.

3. Cilvēciskās īpašības un uzvedība

· Trenerim jābūt, kā vienam no bērna vecākiem.
· Jābūt audzēkņiem par piemēru, sākot ar uzvedību un ģērbšanos.
· Jāstrādā tiešā kontaktā ar vecākiem.
· Izskaidrot padotajiem uzticības nozīmi un celt pašvērtējumu jebkurās situācijās.


  Vispārējā informācija
  PRO-UEFA licence
  LFF Treneru reģistrs
  Treneru izglītības kursi
  Treneru licencēšana
  Metodiskie materiāli
  "TactX" - UEFA apmācības programma futbola treneriem
  UEFA Training ground
  LFF Dokumenti
  LFF Treneru Ētikas kodekss
  Latvijas futbola treneru asociācija (LFTA)
Latvijas Reitingi
Copyright Latvian Football Federation. All rights reserved.
Address: Grostonas 6B, Riga, LV-1013 / Tel: +371 67292988 / Fax: +371 67315604 / Email: futbols@lff.lv

Web administrator
Created by 2GDizains

SiteSupra® v.3.1 Trial Version
refresh delayed for 3 seconds